Selvitä Enkeli

1139 Enkelinumero - merkitys ja symboliikka

Enkeli numero 1139 yhdistää luvun 7 ja numeron 1 voimakkaat energiat.

Kuvittele 1139 aivojesi ylhäältä katsottuna, jossa vasenta ja oikeaa pallonpuoliskoa edustavat kaksi numeroa 7, ja puolipalloja erottava keskiraidan numero 1.Numero 1139 - mitä se tarkoittaa?

Numeron 1139 kuvitteleminen tällä tavalla tuo mieleen kuvan tämän erittäin tärkeän, voimakkaan ja jumalallisen luvun todellisesta merkityksestä.

1139 ”Jumalan mielenä”, joka edustaa yksilöä, joka on ristiinnaulinnut alempiarvoisen luonteensa ja henkistyneempi jokaisen oppisyklin aikana, ”kirjoittamalla” mielessään ja sydämessään korkeammat lait, ajattelemalla yhä enemmän jumalallisena olentona, sallien tietoisuutesi laajentuminen.

käyttämällä monien sisäisten ja ulkoisten prosessien kautta hankittua, vaikeaa ja onnellista viisautta lopulta tarpeeksi tietoiseksi hallitsemaan ajattelutapaa, tuntemusta, toimintaa, yhdessä luomista, värisemistä ja auttamaan muita jumalallisena olentona.

Aivojemme vasemman pallonpuoliskon tunnistetaan olemuksemme maskuliinisen puolen heijastamisesta, joka on vastuussa rationaalisen, analyyttisen, loogisen ajattelun prosesseista, prosessien ja vaiheiden ymmärtämisestä, suunnitelmien laatimisesta, tosiasioiden analysoinnista, tilanteiden arvioinnista, todennäköisyydestä, keskittyminen, jäykkyys, havainnointitaidot ja viestintätaidot.Kun ruokitaan rationaalisella tietämyksellä jumalallisista prosesseista ja planeetallamme hallitsevista hengellisistä laeista, kuten rakkauden laki, toiminnan ja reaktion laki, rakkauden laki, edistymisen laki, värähtelyn ja vetovoiman laki.

luvan ja alistumisen laki (kaikella on suurempi syy tapahtua, ei ole meidän tehtävä arvioida, vaan hyväksyä ja kiittää, jotta voimme ymmärtää), kaikki tämä yhdessä oman olemuksemme, potentiaalimme tuntemuksen kanssa jumalallisina olentoina ihmismielemme prosesseista ja mekaniikasta.

Tunteemme, tietoisuutemme tavoitteistamme ja velvollisuuksistamme syntyessään ja elossa tällä planeetalla, perusteltu usko, joka perustuu todellisiin kokemuksiin ja puhtaan totuuden etsimiseen (ilman ulkoisia dogmoja ja rituaaleja).

Lopulta sovitamme itsemme tämän maagisen ja jumalallisen numeron kanssa osoittaen, että aloimme ajatella ja toimia jumalallisten periaatteiden mukaisesti, sovittamalla itsemme harmonisesti meitä hallitsevien jumalallisten lakien kanssa.Oikea pallonpuolisko on vastuussa jumalallisten prosessien, lakien ja mekanismien ymmärtämisen ilmaisemisesta.

Viimeinkin ajattelemalla ja toimimalla niin kuin meidät on suunniteltu tekemään, 'muokkaamaan' mieltämme ja asentamaan hengellisiä totuuksia, lopettamalla suurin osa illuusioista ja kärsimyksistä, jotka aiheutuvat omasta tietämättömyydestämme näkymättömistä laeista.

Aivojemme oikea puoli heijastaa puolestaan ​​jumalallisen henkemme luovaa voimaa, joka tunnetaan naisnaamallamme, on vastuussa intuitiosta, fyysisestä ulkopuolisesta havainnosta, tosiasioiden / tapahtumien / opetusten / ilmoitusten yhteenliittämisestä, mielikuvituksesta (mielikuvituksen toiminta), tietoisuus rajattomista mahdollisuuksista, näkymättömästä näkyväksi tulemisesta, unelmien, tarinoiden ilmentyminen, joustavuus suhteessa tapahtumiin ja vaikeuksiin, kyky improvisoida ja arvostelukyky.Salaisuus ja symboliikka

Tämä on intiimin uudistuksen / moraalisen uudistumisen ja henkilökohtaisen valaistumisen prosessi, prosessi, joka antaa sisäiselle jumalallesi loistaa kirkkaasti kaikilla henkisillä ominaisuuksillasi tuoden tuon valon sinulle ja perheellesi sekä niille, jotka ovat yhteydessä sinuun.

Katso Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, Siddhartha Gautaman (Buddha) ja muiden tärkeiden Jumalan lähettiläiden elämää, jotka antoivat valonsa loistaa ja valaista ihmiskuntaa.

Rohkeutta aloittaa! Master-numeroa 11 kutsutaan yleisesti 'valaisijaksi', 'lähettilääksi' tai 'esimerkiksi', ja se koskee niitä, jotka nyt ovat maan päällä, olemaan uuden ihmiskokemuksen edelläkävijöitä, mikä sallii heidän jumalallisten potentiaaliensa herättämisen. sielu ja mahdollisuus työskennellä ihmiskunnan muutostyössä.

Harjoittele aina kärsivällisyyttä ja läsnäoloa, noudata oikeaa aikaa (kairos - Jumalan aika), joka johtaa sinut hengelliseen kypsyyteesi, ja tule vähitellen uuden todellisuuden inspiraattoriksi henkilökohtaisella tehtävällä valaista itseäsi.

212 enkelinumero

Ja toiset, auttaen lisäämään planeetan hengellistä tietoisuutta tällä erittäin tärkeällä hetkellä.

Mitä puhtaampia tunteemme, ajatuksemme ja fyysinen ruumiimme ovat, sitä selkeämmin sisäinen jumalamme (jumalallinen äly) voi ohjata meitä.Visualisoi tämä prosessi pölyisenä lampuna ja että sen vuoksi sen sisältä tulevat valonsäteet eivät voi kulkea likaesteen läpi täyttääkseen sitten tehtävänsä valaisevan ja selkeyden.

Monet planeetan henkilöt eivät ole vielä tietoisia tästä omasta ”sisäisestä lampusta” eivätkä voimasta muuttaa elämäänsä ja valintojaan.

Kun tämä lamppu puhdistetaan ja pöly poistetaan, sen valonsäteet pystyvät loistamaan kirkkaasti valaisemaan elämäsi kaikkia puolia.

Rakkaus ja enkeli numero 1139

Kun hänet syötetään ylivoimaisilla totuuksilla ja energioilla, hän on vastuussa fyysisen ja henkisen (fyysisen) käsityksen laajentamisen prosesseista, korrelaatioista menneiden, nykyisten ja tulevien tosiasioiden välillä, ymmärtämällä tuhansia yhteyksiä, jotka tekevät meistä kaikista yhden.

Lähettää / vangitsee aallot, jotka ovat vastuussa intuition laajentumisesta (sisäinen oppaamme ohjaa meitä aina harmonisimmalla ja kannattavimmalla tiellä suhteessa tarvitsemiemme kokemuksiin ja oppimiseen), vastuussa myös hienovaraisen aallon, enkelien äänen, vangitsemisesta.

Vaikka oikea pallonpuolisko on vastuussa kaikkien näiden prosessien, lakien ja mekanismien järkevästä ymmärtämisestä, vasen pallonpuolisko on vastuussa hienovaraisen energian vangitsemisesta ja havaitsemisesta, sitten niiden prosessoinnista ja kokemisesta, sen jälkeen kun tunnet sydämessäsi aiemmin olleen.

Näkymätön ja aineeton, yhä todellisempi ja konkreettisempi joka päivä. Kun syöt tässä yhteydessä hengellisiä totuuksia, tutki niitä ahkerasti ja erityisesti tunne niitä harjoitellessasi elämän tarjoamissa mahdollisuuksissa, lopuksi löydät harmonian sen monien sisäisten kasvojen välillä.

Enkeli numero 1139 on palkinto, he onnittelevat sinua ponnisteluistasi hyvässä ja vahvistavat, että olet oikealla tiellä ja että valintasi ovat yhä yhdenmukaisempia jumalallisen tarkoituksesi ja sielusi tehtävän kanssa, minkä seurauksena ne synnyttävät jatkuvan tilan onnellisuus, vaikuttamalla positiivisesti kaikkiin mukana oleviin, tuo suuri ilo myös suojelusenkeleillesi.

Numero 1 tuo uusien syklien, uusien alkujen, paljastusten, omistautumisen ja positiivisen individualismin laadun, alkunsa projekteille, joista on paljon kuviteltu ja haaveiltu.

Enkeli numero 1139 kertoo sinulle, kun ymmärrät hengellisen kehityksesi tärkeyden.

Mielenkiintoisia tietoja numerosta 1139

Vaikka Master-numero 11 edustaa kykyä siepata ideoita ja unelmia, Master-numero 22 edustaa voimaa toteuttaa ne ja tehdä niistä todellisuutesi.

Kyky, joka jokaisella yksilöllä on suuremmassa tai pienemmässä määrin, tietoisena tai tajuttomana, ideoiden yhteisluomisesta ja materialisoitumisesta maatasolla. 'Vain niillä, joilla on kyky unelmoida, on kyky toteuttaa'.

1027 enkelinumero

Ihmisen perustekijöiden (henki-mieli-ruumis) tasapaino, joka yhdistettynä jumalalliseen viisauteen tekee mahdottomasta mahdollisen elämässäsi.

Muista, että 'ihmisille mahdotonta on Jumalalle mahdollista'.

Maailmankaikkeus reagoi henkisen tietoisuutesi ja energiamallisi synnyttämään värähtelyyn, joten mitä suurempi tietoisuus hengellisestä roolistasi tässä elämässä liittyy siihen, että pystyt rakastamaan lähimmäistäsi ja tekojasi hyväksi, sitä suurempi vetovoima / positiivisten todellisuuksien ilmentyminen.

Numero 39 kertoo meille harmonian tarpeesta peruskysymyksemme 1139 (henkisen, henkisen ja fyysisen) välillä sekä tasapainosta naisten ja miesten napaisuuden välillä vastaanottamisen ja antamisen välillä.

Kuvittelun ja toteuttamisen välillä, oppimisen ja harjoittamisen välillä, hiljaisuudessa pysymisestä ja puhumisesta, ajattelusta ja toiminnasta, mikä on välttämätöntä ihmisten välisessä sopusoinnussa elämisen ja unelmien ja ideoiden ilmaisun taiteessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että numero 39 näyttää kertovan sinulle, että sinulla on perustava rooli unelmiesi toteutuksessa, jossa Jumalalla on aina päärooli, ja sinusta tulee tulla tietoinen avustajasi.

Nähdessä enkeli numero 1139

Enkeli Numero 1139 ilmestyy tuolloin vahvistamaan, että 'unelmasi on määränpääsi', ja kertoo sinun tarpeestasi ymmärtää, miten tämä prosessi tapahtuu.

Pääluku 1139 edustaa myös kykyä kuvitella ja luoda mielikuvia, joita ruokkivat positiiviset tunteet, puhuu herkkyydestä, joka tarvitaan jumalallisten inspiraatioiden kaappaamiseen.